Borang Mahasiswa

BORANG KEGIATAN AKADEMIK NON-PKL/TUGAS AKHIR

 • Surat Permohonan Cuti
 • Surat Permohonan Keterlambatan Pembayaran UKT
 • Format Pengajuan Surat Pergantian Dosen Pembimbing
 • Izin Penelitian
 • Permohonan Peminjaman Ruangan
 • Syarat Pendaftaran Yudisium

BORANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN

 • Check List Ujian PKL
 • Surat Permohonan Ujian PKL
 • Kesediaan Menguji PKL
 • Berita Acara Ujian PKL
 • Nilai Ujian PKL
 • Bukti Penyerahan Laporan PKL
 • Berita Acara Ujian Proposal PKL
 • Surat Pernyataan terlambat Ujian PKL

BORANG UJIAN TUGAS AKHIR

 • Check List Ujian Tugas Akhir
 • Surat Permohonan Ujian Tugas Akhir
 • Kesediaan Menguji Ujian Tugas Akhir
 • Berita Acara Ujian Tugas Akhir
 • Nilai Ujian Tugas Akhir
 • Surat Pernyataan
 • Surat Keterangan Terlambat Revisi